Asociația EuroPress a fost înființată în anul 2006 (București).

Sub egida acestei instituții naționale funcționează Editura EuroPress Group.

Editura EuroPress Group a publicat peste 450 de titluri, de un nivel profesionist, lansate & intens mediatizate pe piața culturală; cu prilejul apariției celor mai importante titluri, se organizează lansări, dezbateri, lecturi publice.

Au fost traduse prestigioase titluri din limbile engleză, italiană, franceză, germană, rusă, chineză etc. Colaborări cu Centrul Cultural „Nicolae Iorga” (Ambasada Franței în România), Casele de Edituri Gallimard, PUF (Franța), VECE (Rusia), Ministerul Afacerilor Externe din Franța, Ambasada Republicii Azerbaigean în România, Fund for Central and East European Book Project, Ministerul Culturii din România, Ministerul Afacerilor Externe din România, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din Moldova etc.

Sub sigla EuroPress Group au luat ființă colecții de un real prestigiu, cunoscute publicului larg: 100 Capodopere, Dicționare · Enciclopedii, Poesis, Roman & Fiction, Istorie & Teorie & Critica literară etc. Clubul de Dialog a organizat dezbateri axate pe modele europene: Lev Tolstoi, F. Dostoievski, Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche, Nicolae Balotă, Nicolae Breban, Georg Simmel, Vespasian V. Pella etc., situate deliberat între tradiție și plină modernitate.

EuroPress Group participă în mod curent la saloanele și târgurile de carte din țară și străinătate. Prezența constantă a Editurii EuroPress Group a fost remarcată la Saloanele de Carte din Franța, Israel, Italia, Ungaria, Austria, Anglia, Germania, China etc.

Asociația EuroPress Group în parteneriat cu Fundația Culturală Ideea Europeană a organizat o serie de turnee, conferințe, lecturi publice în cadrul proiectelor culturale realizate.

Prin realizarea acestor proiecte Asociația EuroPress, în parteneriat cu partnerul Fundația Culturală Ideea Europeană și alți parteneri îşi propune în continuare să promoveze valorile culturale şi democratice româneşti şi să le integreze în timp în circuitul de valori europene, constituind un instrument eficient în realizarea scopurilor, inclusiv sensibilizarea opiniei publice din România şi a românilor stabiliţi în străinătate privind integrarea europeană şi impactul acestuia asupra viitorului României, crearea unor punți de dialog multicultural, interetnic, efectuarea unui schimb constant de valori prin publicarea unor traduceri din literatura universală, cât şi a traducerilor din creaţiile celor mai importanţi scriitori români în limbile de largă circulaţie, organizarea unor turnee, conferinţe, dezbateri, mese rotunde menite să asigure succesul demersurilor noastre de o importanţă vitală pentru destinul României.

Site: www.europress.ro

Vă invităm să susțineți proiectele noastre de anvergură națională prin sponsorizări, donații, redicționări din impozitul pe venit sau profit și prin achiziția de carte pe site-ul nostru. (Click aici)

© Asociația EuroPress
© Editura EuroPress Group

Librăria EuroPress Group este adimistrată de:
Fundația Culturală Ideea Europeană
Adresa poștală: OP-22, CP-113, Sector 1, București
Cod fiscal: 15911590
Cont IBAN: RO87RNCB0072049676950001 – BCR Sector 1
Tel. +4021 – 2125692;
email: office@ideeaeuropeana.ro

Pentru sugestii, propuneri și observații, vă rugăm să ne contactați: office@europress.ro

The EuroPress Association was founded in 2006 (Bucharest).

The EuroPress Group Publishing works under its aegis.

The “EuroPress Association” means prestige, a precise direction in culture, style, professionalism, the cult of well-done work, efficiency, the cult of friendship.

The “EuroPress Group” Publishing has already brought out about 450 consecrated titles, their publication being accompanied by public launches, debates, public readings.

Great books have been translated from French, German, Russian, Italian a.o. with the assistance of the Nicolae Iorga” Cultural Centre (French Embassy to Romania), of publishers: Gallimard, PUF (France), VECE (Russia), French Ministry of Foreign Affairs, The Embassy of the Azerbaijan Republic to Romania, Fund for Central and East European Book Project, Romania’s Ministry of Culture, Cults and Cultural Patrimony, Romania’s Ministry of Foreign Affairs, The Department for the Romanian Diaspora, The Romanian Writers’ Union, The Moldavian Writers’ Union, etc.

Several series have been published under the “EuroPress Group” logo: 100 Masterpieces, Dictionaries · Encyclopaedias, Fiction, History, Theory & Literary Criticism, etc. We housed debates on European models ranging from classical times to fully-blown modernity: Leo Tolstoy, F. Dostoevsky, Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche, Nicolae Balota, etc.

The EuroPress Group Publishing, in partnership with „Ideea Europeana” Publishing, is a regular contributor to national and international Book Fairs. The display of the “Ideea Europeana” Publishing books was appreciated in Book Exhibitions in France, Israel, Italy, Hungary, Austria, UK, China, Germany, etc.

Our publishing output includes classics of Romanian, French, English, Russian, Chinese and other national literatures.

All rights reserved. Responsibility over the contents lies solely with the authors. No part of this volume may be reproduced or transmitted under any circumstance and by no means, electronically or mechanically, including through photocopying, recording or through any storage and data accessing system, without the written consent of the The EuroPress Association.

Any violation of these provisions automatically leads to legal liability in front of the national and international laws regarding intellectual property.

Site: www.europress.ro

Contact details email: office@europress.ro

© The EuroPress Association
© The EuroPress Group Publishing